Vietnamese Albanian Arabic Chinese (Simplified) Croatian Czech Dutch English Estonian French German Greek Hebrew Hindi Indonesian Italian Japanese Korean Malay Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai

Các phòng chức năng

Phòng Điều trị Tâm thần Người già

  • PDF.

Ths. Trần Thị Hà An

Trưởng phòng

CNĐD.Nguyễn Thị Mai

Điều dưỡng trưởng

1. Vị trí: Tầng 1 nhà T6, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai

2. Điện thoại:

3. Tổ chức nhân sự:

Ths. Trần Thị Hà An - Trưởng phòng BSCKII. Nguyễn Thị Phương Loan - Phó trưởng phòng TS. Nguyễn Văn Tuấn Ths. [ … ]

Phòng Điều trị Nghiện chất

  • PDF.


Phòng Điều trị Nghiện chất

Ths. Lê Thị Thu Hà
Trưởng phòngCNĐD. Đỗ Thị Hoa
Điều dưỡng trưởng


Phòng Tâm lý lâm sàng

  • PDF.

Phòng Tâm lý lâm sàng

TS. Vũ Thy Cầm

Trưởng phòng

 


1. Vị trí: Tầng 2, nhà T6, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai.
2. Điện thoại:
3. Tổ chức nhân sự:

TS. Vũ Thy Cầm - Trưởng phòng Ths. Nguyễn Thị Thanh Hà - Phó trưởng phòng Ths. Đặng Thanh Tùng - Cán bộ tâm lý CN. Bùi Văn To [ … ]

Phòng Điều trị Tâm thần Trẻ em

  • PDF.
bsthien.jpg

Phòng Điều trị Tâm thần Trẻ em (M4)

Ths. Lê Công Thiện

Trưởng phòng


CNĐD. Nguyễn Thị Phương Huy
Điều dưỡng trưởng

Phòng Điều trị Rối loạn liên quan stress

  • PDF.
image011.jpg


TS. Dương Minh Tâm

Trưởng phòng

ĐD. Trần Thanh Thủy

Điều dưỡng trưởng


1) Vị trí: Tầng 1, nhà T6, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai.

2) Điện thoại: (84-4) 38693731 - máy lẻ 6653.

3) Tổ chức nhân sự:

TS. Dương Minh Tâm – Trưởng phòng; Ths. Nguyễn Thị Phương Mai - Phó [ … ]

Phòng Điều trị Rối loạn cảm xúc

  • PDF.

Phòng Điều trị Rối loạn cảm xúc

Ths. Trần Nguyễn Ngọc

Trưởng phòng

ĐD. Nguyễn Thị Thanh Hương

Điều dưỡng trưởngPhòng Điều trị Tâm thần phân liệt

  • PDF.

Phòng Điều trị Tâm thần phân liệt (M5)

 

BSCKII: Ngô Văn Tuất

Trưởng phòng

CNĐD. Trần Thị Thoa

Điều dưỡng trưởng

 

Phòng Khám, Tư vấn & Điều trị ngoại trú

  • PDF.
image010.jpg

Phòng Khám, Tư vấn & Điều trị ngoại trú

 

TS. Nguyễn Văn Tuấn

Trưởng phòng

CNĐD. Nguyễn Thị Bích

Điều dưỡng trưởng


 

Các bài viết khác...

  1. Phòng Tổng hợp
You are here