Vietnamese Albanian Arabic Chinese (Simplified) Croatian Czech Dutch English Estonian French German Greek Hebrew Hindi Indonesian Italian Japanese Korean Malay Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai

Các phòng chức năng

Phòng Điều trị Tâm thần Người già

  • PDF.

PHÒNG ĐIỀU TRỊ TÂM THẦN NGƯỜI GIÀ (M8)

Trưởng phòng

Ths.Trần Thị Hà An

Điều dưỡng trưởng

CNĐD.Nguyễn Thị Mai

1. Vị trí: Tầng 1, nhà T6, Viện Sức khỏe Tâm thần.

2. Nhân lực:

- Ths. Trần Thị Hà An - Trưởng phòng;

- BSCKII. Nguyễn Thị Phương Loan - Phó trưởng phòng;

- C [ … ]

Phòng Điều trị Nghiện chất

  • PDF.


Phòng Điều trị Nghiện chất

Ths.Lê Thị Thu Hà
Trưởng phòng

 


CNĐD. Đỗ Thị Hoa
Điều dưỡng trưởng

 

Tập thể cán bộ nhân viên Phòng Điều trị Nghiện chất

Phòng Tâm lý lâm sàng

  • PDF.

Phòng Tâm lý lâm sàng

 

TS. Vũ Thy Cầm

Trưởng phòng

 

Tập thể cán bộ nhân viên Phòng Tâm lý lâm sàng


 

Phòng Điều trị Tâm thần Trẻ em

  • PDF.
bsthien.jpg

Phòng Điều trị Tâm thần Trẻ em (M4)

Ths.Lê Công Thiện

Trưởng phòng

ĐD.Nguyễn Thị Phương Huy

Điều dưỡng trưởng


  


Tập thể cán bộ nhân viên Phòng Điều trị Tâm thần Trẻ em

Phòng Điều trị Rối loạn liên quan stress

  • PDF.

Phòng Điều trị Rối loạn liên quan stress

TS. Dương Minh Tâm

Trưởng phòng

ĐD.Trần Thanh Thủy

Điều dưỡng trưởng

 

Tập thể cán bộ nhân viên Phòng Điều trị Rối loạn liên quan stress
 

Phòng Điều trị Rối loạn cảm xúc

  • PDF.

Phòng Điều trị Rối loạn cảm xúc

Ths. Trần Nguyễn Ngọc

Trưởng phòng
ĐD. Nguyễn Thi Thanh Hương

Điều dưỡng trưởng


Tập thể cán bộ nhân viên Phòng Điều trị Rối loạn cảm xúc

Phòng Điều trị Tâm thần phân liệt

  • PDF.

Phòng Điều trị Tâm thần phân liệt (M5)

 

TS.BSCKII. Nguyễn Văn Dũng

Trưởng phòng

CNĐD. Nguyễn Thị Mai

Điều dưỡng trưởng

Tập thể cán bộ nhân viên Phòng Điều trị Tâm thần phân liệt

Phòng Thăm dò chức năng

  • PDF.

Phòng Thăm dò chức năng

Ths. Trần Thị Hà An ĐD. Đinh Thị Mai

Trưởng phòng Điều dưỡng trưởng

 

You are here