Vietnamese Albanian Arabic Chinese (Simplified) Croatian Czech Dutch English Estonian French German Greek Hebrew Hindi Indonesian Italian Japanese Korean Malay Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai

Phòng Điều trị Rối loạn liên quan stress

 • PDF.


image011.jpg

TS. Dương Minh Tâm

Trưởng phòng

ĐD. Trần Thanh Thủy

Điều dưỡng trưởng


1) Vị trí: Tầng 1, nhà T6, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai.

2) Điện thoại: (84-4) 38693731 - máy lẻ 6653.

3) Tổ chức nhân sự:

 • TS. Dương Minh Tâm – Trưởng phòng;
 • Ths. Nguyễn Thị Phương Mai - Phó Trưởng phòng;
 • ĐD. Trần Thanh Thủy – Điều dưỡng trưởng;
 • TS. Nguyễn Doãn Phương – bác sỹ điều trị;
 • TS. Vũ Thy Cầm - Bác sỹ điều trị;
 • ĐD. Hoàng Thị Ngọc Diệp;
 • CNĐD. Vương Thị Được;
 • ĐD. Nguyễn Đức Văn;
 • ĐD. Nguyễn Hồng Nga;
 • Hộ lý. Nguyễn Thị Thanh Huyền.

4) Chức năng nhiệm vụ:

Phòng Điều trị Rối loạn liên quan stress được thành lập vào ngày 25 tháng 11 năm 2007 với chức năng nhiệm vụ sau:

 • Khám và điều trị nội trú bệnh nhân có các rối loạn tâm thần thuộc Chương F4.x (Các rối loạn bệnh tâm căn có liên quan đến stress và dạng cơ thể) và Chương F5.x (Các hội chứng hành vi kết hợp với các rối loạn sinh lý và các nhân tố cơ thể) của Bảng Phân loại bệnh ICD-10


5)
Lãnh đạo Phòng qua các thời kỳ:

 • Năm 2007 đến nay: TS. Dương Minh Tâm.
You are here