Vietnamese Albanian Arabic Chinese (Simplified) Croatian Czech Dutch English Estonian French German Greek Hebrew Hindi Indonesian Italian Japanese Korean Malay Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai

Phòng Điều trị Rối loạn liên quan stress

 • PDF.

Phòng Điều trị Rối loạn liên quan stress

TS. Dương Minh Tâm

Trưởng phòng

ĐD.Trần Thanh Thủy

Điều dưỡng trưởng

 

Tập thể cán bộ nhân viên Phòng Điều trị Rối loạn liên quan stress
 

 

1) Vị trí: Tầng 1, nhà T6, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai.


2)
Điện thoại: (84-4) 38693731 máy lẻ 6653.


3)
Tổ chức nhân sự:

 • TS. Dương Minh Tâm – Trưởng phòng;
 • TS. Vũ Thy Cầm - Phó Trưởng phòng;
 • ĐD.  Trần Thanh Thủy – Điều dưỡng trưởng;
 • Ths. Nguyễn Doãn Phương – bác sỹ điều trị;
 • Ths. Nguyễn Thị Phương Mai - bác sỹ điều trị;
 • ĐD.  Nguyễn Thị Thúy;
 • ĐD.  Nguyễn Thị Liễu;
 • ĐD.  Vương Thị Được;
 • ĐD. Tạ Thị Hằng;
 • Hộ lý. Nguyễn Thị Thu Hồng.


4)
Chức năng nhiệm vụ:

Phòng Điều trị Rối loạn liên quan stress được thành lập vào ngày 25 tháng 11 năm 2007 với chức năng nhiệm vụ sau:

 • Khám và điều trị nội trú bệnh nhân có các rối loạn tâm thần thuộc Chương F4.x (Các rối loạn bệnh tâm căn có liên quan đến stress và dạng cơ thể) và Chương F5.x (Các hội chứng hành vi kết hợp với các rối loạn sinh lý và các nhân tố cơ thể) của Bảng Phân loại bệnh ICD-10


5)
Lãnh đạo Phòng qua các thời kỳ:

 • Năm 2007 đến nay: Ths. Dương Minh Tâm.
You are here