Phòng Điều trị Tâm thần Trẻ em

  • PDF.


bsthien.jpg

Ths. Lê Công Thiện

Trưởng phòng

CNĐD. Nguyễn Thị Phương Huy
Điều dưỡng trưởng

1. Vị trí: Nhà T5, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai.

2. Điện thoại: - máy lẻ: 6651

3. Tổ chức nhân sự:

- Ths. Lê Công Thiện - Trưởng phòng;

- BSCKII. Nguyễn Thị Minh Hương - Phó Trưởng phòng;

- CNĐD. Nguyễn Thị Phương Huy - Điều dưỡng trưởng phòng;

- Ths. Nguyễn Hoàng Yến - bác sỹ điều trị;

- BS. Cao Thị Ánh Tuyết - bác sỹ điều trị;

- CNĐD. Nguyễn Thị Thúy;

- ĐD. Vũ Thị Thơ;

- ĐD. Nguyễn Thị Thùy Linh;

- ĐD. Trần Thị Hường;

- ĐD. Lê Văn Hoàng;

- Hộ lý. Nguyễn Thị Tuyết Lan.

4. Quá trình hình thành và phát triển:

Ban đầu phòng điều trị trẻ em có tên là phòng điều trị chuyên biệt được thành lập ngày 16 tháng 06 năm 2008

+ Trưởng phòng: PGS.TS. Nguyễn Kim Việt

-         Từ  tháng 10/2011 đến tháng 06/2017

+ Tên phòng : Phòng điều trị tâm thần nhi và người già

+ Trưởng phòng: ThS. Lê Công Thiện

-         Từ tháng 06/2017 đến nay

+ Tên phòng : Phòng điều trị tâm thần trẻ em

+ Trưởng phòng :ThS. Lê Công Thiện

5.  Chức năng nhiệm vụ:

- Điều trị các rối loạn tâm thần nhi

+ Rối loạn tăng động giảm chú ý: trẻ hay nghịch, khó không tập trung chú ý, hoạt động nhiều.....
+ Tự kỷ: ít nói, không tiếp xúc, quan tâm xung quanh....
+ Rối loạn hành vi, rối loạn cảm xúc, rối loạn cảm xúc và hành vi
+ Chậm phát triển tâm thần:
+ Các rối loạn phát triển, liên quan học tập:
+ Rối loạn tic;
+ Các rối loạn khác: đái dầm....
- Tiếp đón người bệnh cấp cứu

- Nghiên cứu khoa học

- Đào tạo cán bộ, sinh viên, học sinh.

6. Thành tích:

- Đạt tập thể lao động tiên tiến trong nhiều năm.

You are here
sexstories brazzers hardcore porno hd porno redtube teen porno xnxx xvideos youporn sexstories brazzers hardcore porno hd porno redtube teen porno xnxx xvideos youporn sexstories brazzers hardcore porno hd porno redtube teen porno xnxx xvideos youporn sexstories brazzers hardcore porno hd porno redtube teen porno xnxx xvideos youporn porno brazzers hardcore porno hd porno redtube teen porno xnxx xvideos youporn pornos brazzers hardcore porno hd porno redtube teen porno xnxx xvideos youporn pornos brazzers hardcore porno hd porno redtube teen porno xnxx xvideos youporn porno brazzers hardcore porno hd porno redtube teen porno xnxx xvideos youporn c99 r57 c99 r57 c99 r57 c99 r57 c99 r57 c99 r57 c99 r57