Phòng Điều trị Tâm thần Trẻ em

  • PDF


bsthien.jpg

Ths. Lê Công Thiện

Trưởng phòng

CNĐD. Nguyễn Thị Phương Huy
Điều dưỡng trưởng

1. Vị trí: Nhà T5, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai.

2. Điện thoại:

3. Tổ chức nhân sự:

- Ths. Lê Công Thiện - Trưởng phòng;

- BSCKII. Nguyễn Thị Minh Hương - Phó Trưởng phòng;

- CNĐD. Nguyễn Thị Phương Huy - Điều dưỡng trưởng phòng;

- Ths. Nguyễn Hoàng Yến - bác sỹ điều trị;

- BS. Cao Thị Ánh Tuyết - bác sỹ điều trị;

- Ths. Phạm Thị Thu Hường;

- ĐD. Vũ Thị Thơ;

- ĐD. Nguyễn Thị Thùy Linh;

- ĐD. Trần Thị Hường;

- ĐD. Lê Văn Hoàng;

- ĐD. Phạm Phương Thảo;

- Hộ lý. Nguyễn Thị Tuyết Lan.

4. Quá trình hình thành và phát triển:

Ban đầu phòng điều trị trẻ em có tên là phòng điều trị chuyên biệt được thành lập ngày 16 tháng 06 năm 2008

+ Trưởng phòng: PGS.TS. Nguyễn Kim Việt

-         Từ  tháng 10/2011 đến tháng 06/2017

+ Tên phòng : Phòng điều trị tâm thần nhi và người già

+ Trưởng phòng: ThS. Lê Công Thiện

-         Từ tháng 06/2017 đến nay

+ Tên phòng : Phòng điều trị tâm thần trẻ em

+ Trưởng phòng :ThS. Lê Công Thiện

5.  Chức năng nhiệm vụ:

- Điều trị các rối loạn tâm thần nhi

+ Rối loạn tăng động giảm chú ý: trẻ hay nghịch, khó không tập trung chú ý, hoạt động nhiều.....
+ Tự kỷ: ít nói, không tiếp xúc, quan tâm xung quanh....
+ Rối loạn hành vi, rối loạn cảm xúc, rối loạn cảm xúc và hành vi
+ Chậm phát triển tâm thần:
+ Các rối loạn phát triển, liên quan học tập:
+ Rối loạn tic;
+ Các rối loạn khác: đái dầm....
- Tiếp đón người bệnh cấp cứu

- Nghiên cứu khoa học

- Đào tạo cán bộ, sinh viên, học sinh.

6. Thành tích:

- Đạt tập thể lao động tiên tiến trong nhiều năm.

You are here