Vietnamese Albanian Arabic Chinese (Simplified) Croatian Czech Dutch English Estonian French German Greek Hebrew Hindi Indonesian Italian Japanese Korean Malay Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai

Phòng Điều trị Tâm thần phân liệt

 • PDF.

Phòng Điều trị Tâm thần phân liệt (M5)

 

TS.BSCKII. Nguyễn Văn Dũng

Trưởng phòng

CNĐD. Nguyễn Thị Mai

Điều dưỡng trưởng

Tập thể cán bộ nhân viên Phòng Điều trị Tâm thần phân liệt


1) Vị trí: Tầng 1, nhà T4, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai.

2) Điện thoại: (84-4) 38693731 máy lẻ: 6654. Email: drdung69@yahoo.com

3) Tổ chức nhân sự:

 • TS.BSCKII. Nguyễn Văn Dũng – Trưởng phòng;
 • BSCKII. Ngô Văn Tuất - Phó Trưởng phòng;
 • CNĐD. Nguyễn Thị Mai – Điều dưỡng trưởng;
 • BSCKII. Nguyễn Minh Tuấn – bác sỹ điều trị;
 • Ths. Bùi Nguyễn Hồng Bảo Ngọc - bác sỹ điều trị;
 • Ths. Nguyễn Văn Phi - bác sỹ điều trị;
 • ĐD. Vũ Công Thử ;
 • ĐD. Hoàng Thị Nga;
 • ĐD. Nguyễn Thị Thành Đạt;
 • Hộ lý. Đàm Kim Loan.

4) Lịch sử hình thành và chức năng nhiệm vụ:

Phòng Điều trị BN tâm thần nam (T4) được thành lập từ năm 1969 cùng với sự ra đời của Khoa Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai. Từ tháng 10/2011, Phòng có tên là Phòng Điều trị Tâm thần phân liệt (M5), Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, với các chức năng nhiệm vụ sau:

 • Khám và điều trị nội trú bệnh nhân có các rối loạn tâm thần thuộc Chương F2x.x (Bệnh tâm thần phân liệt, các rối loạn loại phân liệt và các rối loạn hoang tưởng) của Bảng phân loại bệnh ICD-10.
 • Tham gia nghiên cứu đề tài khoa học các cấp.

5) Lãnh đạo Phòng qua các thời kỳ:

 • 1969 – 1988: BSCKI. Ngô Đức Bảo;
 • 1988 – 1989: BSCKI. Lê Hùng Tráng;
 • 1989 – 1990: TS. Lã Thị Bưởi;
 • 1990 – 1993: PGS.TS. Trần Viết Nghị;
 • 1993 – 2002: BSCKII. Nguyễn Thị Mai;
 • 2002 – 2008: PGS.TS. Trần Hữu Bình;
 • 2008 đến nay: BSCKII. Nguyễn Văn Dũng.

6) Thành tích:

 • Nhiều năm liên tục đạt danh hiệu tổ lao động tiên tiến.
 • Nhiều cán bộ của Phòng đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua các cấp.
 • Tham gia thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và cấp Bộ.
You are here