Phòng Tổng hợp

 • PDF.

 

image006.jpg

Ths. Đặng Thanh Tùng
Trưởng phòng


Ths. Phạm Thị Thu Hiền

Phó Trưởng Phòng


1. Vị trí: Tầng 2, nhà T6, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai

2. Điện thoại: 02435765344

3. Tổ chức nhân sự:

- TS. Nguyễn Doãn Phương - Viện trưởng;

- BSCKII. Nguyễn Minh Tuấn - Phó Viện trưởng;

- PGS.TS. Nguyễn Kim Việt;

- Ths. Đặng Thanh Tùng - Trưởng phòng;

- Ths. Phạm Thị Thu Hiền - Phó Trưởng phòng;

- ĐD.Đặng Thị Mai;

- ĐD.Nguyễn Minh Phúc;

- ĐD.Bùi Tú Anh;

- ĐD.Lê Thị Dung;

- CNĐD.Nguyễn Thị Thu Trang;

- ĐD.Nguyễn Thị Hoàng Yến;

- ĐD.Trần Thị Thu Hường;

- Lái xe: Ngô Mạnh Thường.

4. Lịch sử hình thành và chức năng nhiệm vụ:

Phòng Tổng hợp được thành lập vào ngày 08 tháng 08 năm 1991 cùng với Quyết định số 784/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, với chức năng nhiệm vụ: trợ giúp cho Viện trưởng về các mặt kế hoạch, hành chính quản trị và nhân lực. Phòng hiện có các bộ phận sau:

- Bộ phận tiếp đón:

 • Tiếp đón các bệnh nhân đến đăng ký khám, tái khám, tư vấn ngoại trú và làm các dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu;
 • Báo cáo số liệu khám và tái khám hàng ngày.

- Bộ phận Lưu trữ - Thống kê:

 • Thống kê các hoạt động chuyên môn của Viện: thu thập các số liệu về hoạt động chuyên môn của Viện; xử lý thông tin, in các thống kê báo cáo định kỳ và đột xuất cho Ban Lãnh đạo Viện;
 • Giúp Lãnh đạo Viện làm báo cáo tổng kết 6 tháng, tổng kết năm hoạt động của Viện, xây dựng các chỉ tiêu hoạt động chuyên môn cho các đơn vị;
 • Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ bệnh án nội trú; mã hóa hồ sơ (cung cấp mã lưu trữ) cho bệnh án nội trú của bệnh nhân ra viện; quản lý, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ bệnh án nội trú;
 • Tổ chức các lớp đào tạo lại cho các bác sỹ trong Viện; tổ chức và tham gia biên soạn sách kỹ thuật, tài liệu chuyên môn phổ biến trong Viện.

- Đơn vị Thông tin – Thư viện:

 • Công tác phục vụ độc giả: phục vụ việc tìm hiểu thông tin về sức khỏe tâm thần cho cán bộ nhân viên và học viên của Viện; cung cấp tài liệu, phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học; phục vụ độc giả đến khai thác tìm tin qua sách, tạp chí và mạng Internet;
 • Lưu trữ, bảo quản tài liệu, các đề tài nghiên cứu khoa học của Viện;
 • Đầu mối thông tin liên lạc cho Ban lãnh đạo Viện với các cơ quan trong nước và quốc tế.

- Bộ phận Tài chính kế  toán:

 • Chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Viện trưởng và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về mọi hoạt động tài chính kế toán của Viện;
 • Tổ chức, quản lý chặt chẽ việc thu, chi các khoản tiền theo quy định;
 • Định kỳ thực hiện báo cáo thu - chi, quyết đoán, tổng kết, kiểm kê tài sản;
 • Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của Viện.

- Bộ phận Vật tư thiết bị y tế:

 • Theo dõi, quản lý, báo sửa chữa máy mọc, trang thiết bị và dụng cụ y tế của Viện;
 • Lập dự trù, lĩnh và phát vật tư tiêu hao và dụng cụ y tế.

- Bộ phận Hành chính quản trị:

 • Lập dự trù, cung ứng vật tư, hàng hóa thông dụng cho các đơn vị trong Viện theo kế hoạch đã phê duyệt;
 • Tổ chức quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của Viện;
 • Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi họp, hội nghị của Viện;
 • Quản lý nhà cửa, tài sản, cơ sở vật chất; báo sửa chữa , duy tu, bảo dưỡng các hệ thống điện nước...
 • Giám sát, kiểm tra bảo vệ và vệ sinh thuê ngoài.

- Bộ phân Quản lý nhân lực:

 • Lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực đảm bảo nhân lực cho các Phòng thuộc Viện;
 • Lập kế hoạch tổ chức, bồi dưỡng kiến thức cho các cán bộ nhân viên của Viện;
 • Lập bảng phân công trực cho các phòng thuộc Viện;
 • Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

5. Lãnh đạo Phòng qua các thời kỳ:

 • 1991 – 1996: PGS.TS. Trần Viết Nghị;
 • 1996 – 2007: PGS.TS. Nguyễn Kim Việt;
 • 2007 - 6/2009: TS. Nguyễn Doãn Phương;
 • 6/2009 đến nay: Ths. Đặng Thanh Tùng.

6. Thành tích:

 • Liên tục là lá cờ đầu trong công tác thi đua của Viện;
 • Nhiều năm liên tiếp đạt danh hiệu Tổ Lao động xuất sắc.

 

You are here
sexstories brazzers hardcore porno hd porno redtube teen porno xnxx xvideos youporn sexstories brazzers hardcore porno hd porno redtube teen porno xnxx xvideos youporn sexstories brazzers hardcore porno hd porno redtube teen porno xnxx xvideos youporn sexstories brazzers hardcore porno hd porno redtube teen porno xnxx xvideos youporn porno brazzers hardcore porno hd porno redtube teen porno xnxx xvideos youporn pornos brazzers hardcore porno hd porno redtube teen porno xnxx xvideos youporn pornos brazzers hardcore porno hd porno redtube teen porno xnxx xvideos youporn porno brazzers hardcore porno hd porno redtube teen porno xnxx xvideos youporn c99 r57 c99 r57 c99 r57 c99 r57 c99 r57 c99 r57 c99 r57