Vietnamese Albanian Arabic Chinese (Simplified) Croatian Czech Dutch English Estonian French German Greek Hebrew Hindi Indonesian Italian Japanese Korean Malay Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai

Rối loạn lo âu

Rối loạn lo âu

  • PDF.

1. Rối loạn lo âu là gì?

-         Lo âu là một trạng thái căng thẳng cảm xúc, là sự đáp ứng không phù hợp với các kích thích của cơ thể và môi trường (cả về cường độ và thời gian), không có yếu tố gây lo hoặc yếu tố gây lo đã mất đi mà vẫn còn lo lắng, căng thẳng. Lo âu là bệnh phổ biến và tăng [ … ]

Các rối loạn ám ảnh sợ

  • PDF.
(Bao gồm ám ảnh sợ khoảng trống, ám ảnh sợ xã hội)
You are here