Rối loạn tăng động giảm chú ý

Các biểu hiện triệu chứng

 

Bệnh nhân:

 

Các đặc trưng để chẩn đoán

 

Các triệu chứng thường gặp là:

Đôi khi luôn vi phạm kỷ luật, kết quả học hành kém, dễ bị tai nạn. Những rối loạn này xảy ra trong tất cả mọi nơi (ở nhà, ở trường, khi chơi). Cần tránh chẩn đoán vội vã. Những người vận động rất nhiều chưa chắc đã là bất thường.

 

Chẩn đoán phân biệt

 

Cần xem xét sự xuất hiện của:

Hành vi tăng động có thể là nguyên nhân nhưng cũng có thể là hậu quả của những xung đột giữa cha mẹ - con cái. Cần đánh giá các mối quan hệ trong gia đình.

 

Các hướng dẫn quản lý

 

Thông tin cơ bản cho bệnh nhân và gia đình:

 

 

Tư vấn cho bệnh nhân và gia đình:

 

 

Thuốc

 

Đối với nhiều trường hợp nặng, thuốc hưng thần có thể cải thiện sự chú ý và giảm sự tăng động (ví dụ: methylphenidate 15 – 45 mg/ngày hoặc dextroamphetamine 10 – 30 mg/ngày). Clonidine 25 – 50 mg/ngày nếu có tic vận động.

 

Khám chuyên khoa

 

Nếu có, cần cân nhắc tham khảo ý kiến chuyên khoa trước khi điều trị thuốc hoặc khi tất cả các biện pháp trên không thành công.

Chuyển đến bác sỹ chuyên khoa để nếu có sẵn liệu pháp điều trị hành vi có thể cải thiện sự chú ý và khả năng tự kiềm chế.   


Newer news items: