Khi bạn hoạc người thân bị bệnh bạn làm gì ??

Số người tham gia bình chọn:
255

Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ tư, 20 Tháng 4 2011 10:08

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ hai, 22 Tháng 10 2018 12:58

Khi bạn hoạc người thân bị bệnh bạn làm gì ??

Hits Percent Graph
Hỏi ý kiến bác sỹ
156 61.2%
Mua thuốc tự uống
31 12.2%
Gọi điện
30 11.8%
Ý kiến khác
20 7.8%
Gửi email
17 6.7%
Gửi thư
1 0.4%
You are here