Khi bạn hoạc người thân bị bệnh bạn làm gì ??

Số người tham gia bình chọn:
258

Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ tư, 20 Tháng 4 2011 10:08

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ hai, 10 Tháng 12 2018 12:22

Khi bạn hoạc người thân bị bệnh bạn làm gì ??

Hits Percent Graph
Hỏi ý kiến bác sỹ
157 60.9%
Gọi điện
31 12%
Mua thuốc tự uống
31 12%
Ý kiến khác
20 7.8%
Gửi email
18 7%
Gửi thư
1 0.4%
You are here