Khi bạn hoạc người thân bị bệnh bạn làm gì ??

Số người tham gia bình chọn:
243

Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ tư, 20 Tháng 4 2011 10:08

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ hai, 06 Tháng 8 2018 11:00

Khi bạn hoạc người thân bị bệnh bạn làm gì ??

Hits Percent Graph
Hỏi ý kiến bác sỹ
152 62.6%
Mua thuốc tự uống
30 12.3%
Gọi điện
27 11.1%
Ý kiến khác
17 7%
Gửi email
16 6.6%
Gửi thư
1 0.4%
You are here