Khi bạn hoạc người thân bị bệnh bạn làm gì ??

Số người tham gia bình chọn:
272

Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ tư, 20 Tháng 4 2011 10:08

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ bảy, 18 Tháng 5 2019 09:07

Khi bạn hoạc người thân bị bệnh bạn làm gì ??

Hits Percent Graph
Hỏi ý kiến bác sỹ
162 59.6%
Gọi điện
38 14%
Mua thuốc tự uống
32 11.8%
Ý kiến khác
20 7.4%
Gửi email
19 7%
Gửi thư
1 0.4%
You are here