Bạn biết website này do đâu ??

Số người tham gia bình chọn:
479

Lần bình chọn đầu tiên:
Chủ nhật, 29 Tháng 5 2011 17:59

Lần bình chọn cuối cùng:
Chủ nhật, 21 Tháng 10 2018 15:54

Bạn biết website này do đâu ??

Hits Percent Graph
Tự tìm trên Internet
370 77.2%
Qua bạn bè/người nhà giới thiệu
58 12.1%
Đến bệnh viện
33 6.9%
Qua cán bộ y tế giới thiệu
9 1.9%
Ý kiến khác
9 1.9%
You are here