Bạn biết website này do đâu ??

Số người tham gia bình chọn:
460

Lần bình chọn đầu tiên:
Chủ nhật, 29 Tháng 5 2011 17:59

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ hai, 06 Tháng 8 2018 14:58

Bạn biết website này do đâu ??

Hits Percent Graph
Tự tìm trên Internet
353 76.7%
Qua bạn bè/người nhà giới thiệu
57 12.4%
Đến bệnh viện
33 7.2%
Ý kiến khác
9 2%
Qua cán bộ y tế giới thiệu
8 1.7%
You are here