Bạn biết website này do đâu ??

Số người tham gia bình chọn:
484

Lần bình chọn đầu tiên:
Chủ nhật, 29 Tháng 5 2011 17:59

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ ba, 04 Tháng 12 2018 18:31

Bạn biết website này do đâu ??

Hits Percent Graph
Tự tìm trên Internet
373 77.1%
Qua bạn bè/người nhà giới thiệu
60 12.4%
Đến bệnh viện
33 6.8%
Qua cán bộ y tế giới thiệu
9 1.9%
Ý kiến khác
9 1.9%
You are here