Vietnamese Albanian Arabic Chinese (Simplified) Croatian Czech Dutch English Estonian French German Greek Hebrew Hindi Indonesian Italian Japanese Korean Malay Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai

Thành tích của viện

  • PDF.

Các thành tựu chính:

-   Hàng năm Viện thu nhận khoảng 2.500 lượt bệnh nhân vào điều trị nội trú với các rối loạn tâm thần cấp tính và duy trì theo dõi ngoại trú cho hơn 5000 bệnh nhân.

-   Phối hợp với Bộ môn Tâm thần, Trường Đại học Y Hà Nội đã đào tạo 12 tiến sỹ chuyên ngành, 29 bác sỹ chuyên khoa cấp II tâm thần. Hiện hàng năm đào tạo từ 1 – 2 tiến sỹ; 20 bác sỹ chuyên khoa cấp II, bác sỹ chuyên khoa cấp I, bác sỹ cao học, bác sỹ nội trú chuyên ngành tâm thần; đào tạo hỗ trợ cho 20 – 30 bác sỹ cao học, bác sỹ chuyên khoa cấp I chuyên ngành thần kinh, y tế công cộng; và khoảng hơn 300 sinh viên từ Trường Đại học Y Hà Nội, Học viện Y học cổ truyền Tuệ Tĩnh, Khoa Tâm lý học - Đại học Quốc gia Hà Nội…

-   Hợp tác với Bộ Y tế thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về điều trị giải độc và chống tái nghiện ma túy.

-   Cùng với Bệnh viện Tâm thần Trung ương I chủ trì dự án hợp tác với WHO trong các hoạt động nhằm tăng cường sức khỏe tâm thần cho nhân dân.

-   Cùng với Bệnh viện Tâm thần Trung ương I chỉ đạo chương trình quốc gia về sức khỏe tâm thần để phát triển mạng lưới và chất lượng phục vụ sức khỏe tâm thần.

-   Viết các tài liệu giảng dạy, phác đồ điều trị, nội san, sách báo, thông tin tuyên truyền… góp phần nâng cao kiến thức về sức khỏe tâm thần cho nhân dân.

-   Cùng với Sở Y tế và Bệnh viện Tâm thần, Trạm Tâm thần các tỉnh đào tạo các kỹ thuật cận lâm sàng, điều dưỡng chuyên khoa tâm thần.

You are here