Vietnamese Albanian Arabic Chinese (Simplified) Croatian Czech Dutch English Estonian French German Greek Hebrew Hindi Indonesian Italian Japanese Korean Malay Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TẠI VIỆN SỨC KHỎE TÂM THẦN

  • PDF.

Viện Sức khỏe Tâm thần phối hợp với Trung tâm Đào tạo & Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Bạch Mai mở các khóa đào tạo. Kinh mời các đơn vị có nhu cầu cử cán bộ tham gia khóa đào tạo.

Đơn đăng ký xin gửi về Trung tâm Đào tạo & Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Bạch Mai, 78, Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. Số điện thoại tư vấn/hỗ trợ thông tin: 043.86.86.391.

Hoặc liên hệ: Ths.Đặng Thanh Tùng - Trưởng phòng Tổng hợp, Viện Sức khỏe Tâm thần. Số di động: 0904.103.009. Điện thoại: 84.4.35765347. Email: tungdangthanh@bachmai.edu.vn.

DANH MỤC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO


You are here