Vietnamese Albanian Arabic Chinese (Simplified) Croatian Czech Dutch English Estonian French German Greek Hebrew Hindi Indonesian Italian Japanese Korean Malay Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai

Ban Lãnh Đạo Viện

 • PDF.

TS. Nguyễn Doãn Phương

Viện Trưởng

Tóm tắt lý lịch cá nhân

- Họ và tên: Nguyễn Doãn Phương

- Học hàm học vị: Tiến sỹ Y khoa, BSCKI chuyên ngành Tâm thần học.

- Ngày tháng năm sinh: 17/08/1961.

- Quê quán: Hoàng Mai, Hà Nội.

- Chức vụ: Phó Viện trưởng phụ trách kinh tế, Chủ tịch Công đoàn.

- Quá trình công tác:

 • Năm 1984: tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.
 • Làm bác sỹ điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai từ 1984.
 • Năm 2003 đến nay giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Viện Sức khỏe Tâm thần.
 • Tháng 7/2007 đến tháng 6/2009 giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Viện Sức khỏe Tâm thần.
 • Tháng 11/2008 đến nay giữ chức vụ Phó Viện trưởng phụ trách kinh tế Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai.

Một số thành tích đạt được:

- Liên tục nhiều năm đạt danh hiệu lao động tiên tiến xuất sắc.

- Đạt 02 danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở vào các năm 1986 - 1989.

- Bằng khen của Sở Y tế tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 0912.860.666                                                                                       Email: vskttqg@vnn.vn


BSCKII. Nguyễn Minh Tuấn

Phó Viện Trưởng

 

Họ và tên: Nguyễn Minh Tuấn.

Học hàm học vị: Bác sỹ chuyên khoa cấp II.

Tóm tắt lý lịch cá nhân:

- Ngày tháng năm sinh: 30/04/1958.

- Quê quán: Hà Nội.

- Chức vụ: Phó Viện trưởng phụ trách NCKH & chỉ đạo tuyến Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai.

- Quá trình công tác:

 • Đã tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Tâm thần học.
 • Đã tốt nghiệp lớp Cử nhân chính trị tại Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
 • Có bằng Tâm lý y học do Đại học Tổng hợp Tự do Bỉ cấp.

Một số thành tích đạt được:

- Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp Bộ.

- Chủ biên một số sách tham khảo, chuyên khảo lĩnh vực sức khỏe tâm thần.

Điện thoại: 0913.512.821 Email: mtuanng58@gmail.com

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn

Phó Viện Trướng

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Tuấn.

Học hàm học vị: Phó giáo sưTiến sỹ.


Tóm tắt lý lịch cá nhân

- Ngày tháng năm sinh: 13/01/1974

- Quê quán: Bắc Giang

- Chức vụ:

 

 • Trưởng Bộ môn Tâm thần, Trường đại học Y hà Nội
 • Phó viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai
 • Trưởng Khoa Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Lão khoa trung ương

 

-         Quá trình công tác:

1. 1. Quá trình được đào tạo

a. Đào tạo ở trong nước

-         Năm 1991 - 1997: Học hệ Bác sĩ đa khoa, tốt nghiệp năm1997,được cấp Bằng Bác sĩ đa khoa của Trường Đại học Y Hà Nội.

-         Năm 1998 - 2001: Học hệ Bác sĩ nội trú bệnh viện,chuyên ngành Tâm thần, tốt nghiệp năm 2001, được cấp Danh hiệu Bác sĩ nội trú bệnh viện, Bằng bác sĩ chuyên khoa I và Bằng Thạc sĩ chuyên ngành Tâm thần của Trường đại học Y Hà Nội.

-         Năm 1994 - 1998: Học đại học ngoại ngữ hệ Tiếng Anh, tốt nghiệp năm 1998, được cấp Bằng Cử nhân Tiếng Anh của Trường đại học ngoại ngữ Hà Nội.

-         Năm 2013 - 2015: Học đại học Cử nhân Chính trị học, tốt nghiệp năm 2015, được cấp Bằng Cử nhân Chính trị học và Bằng chứng nhận Trình độ cao cấp lý luận chính trị của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

b. Đào tạo ở nước ngoài

-         Năm 2007 - 2010: Học nghiên cứu sinh bằng Tiếng Anh, tốt nghiệp năm 2010, được nhận bằng Tiến sĩ Y học chuyên ngành Sức khỏe Tâm thần tại Viện Karolinska, Stockholm, Thụy Điển.

1.2. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan)

-         Năm 2001 - 2008: Giảng viên Bộ môn Tâm thần - Trường đại học Y Hà Nội; Bác sĩ điều trị, Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia - Bệnh viện Bạch Mai.

-         Năm 2009 - 2015: Phó trưởng Bộ môn Tâm thần - Trường đại học Y Hà Nội; Trưởng Khoa ngoại trú, Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia - Bệnh viện Bạch Mai.

-         Năm 2015 - 2016: Trưởng Bộ môn Tâm thần - Trường đại học Y Hà Nội; Trưởng Khoa ngoại trú, Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia - Bệnh viện Bạch Mai.

-         Năm 2016 - 2017: Trưởng Bộ môn Tâm thần - Trường đại học Y Hà Nội; Phó viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia - Bệnh viện Bạch Mai.

-         Từ 12/2017 - nay: Trưởng Bộ môn Tâm thần - Trường đại học Y Hà Nội; Phó viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia - Bệnh viện Bạch Mai; Trưởng Khoa Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Lão khoa Trung ương.

1.3. Các hướng nghiên cứu chủ yếu

-         Nghiên cứu về dịch tễ học, các vấn đề chăm sóc sức khoẻ tâm thần tại cộng đồng: Dịch tễ học rối loạn lo âu tại cộng đồng, vấn đề toan tự sát tại cộng đồng, chăm sóc và điều trị bệnh nhân tâm thần phân liệt tại cộng đồng.

-         Nghiên cứu về cơ cấu bệnh lý, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng các rối loạn tâm thần: Nghiên cứu về cơ cấu bệnh lý, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng các rối loạn tâm thần liên quan sủ dụng chất, tâm thần phân liệt, các rối loạn cảm xúc và các rối loạn liên quan đến stress.

-         Nghiên cứu về các thuốc điều trị trong tâm thần: Thực trạng sử dụng, tính hợp lý trong sử dụng, hiệu quả và tính an toàn của các thuốc chống trầm cảm, an thần kinh trên các bệnh nhân rối loạn tâm thần điều trị nội trú.

-         Nghiên cứu về các phương pháp can thiệp điều trị trong tâm thần: Nghiên cứu về tính hiệu quả và tính an toàn của kích thích từ xuyên sọ trên bệnh nhân trầm cảm.

-         Nghiên cứu về mối liên quan của yếu tố di truyền với các rối loạn tâm thần (hướng nghiên cứu hiện tại và tương lai gần): Nghiên cứu sự tác động của gen di truyền tới bệnh nhân tâm thần phân liệt tại Việt Nam.

1.4. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học

-         Hướng dẫn chính và bảo vệ thành công Luận văn tốt nghiệp: 12 sinh viên (Cử nhân điều dưỡng: 03; Dược sĩ đại học: 04; và Bác sĩ đa khoa: 05); 05 Bác sĩ nội trú bệnh viện (Hướng dẫn  chính: 04; Đồng hướng dẫn: 01); 06 học viên cao học.

-         Đang hướng dẫn chính: 02 nghiên cứu sinh; 01 học viên BSCK2; 05 học viên cao học; và 02 BSNTBV.

-         Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học: 01 chuyên đề đề tài cấp nhà nước đã nghiệm thu; Đã tham gia 01 đề tài NCKH cấp bộ đã nghiệm thu đạt loại xuất sắc; Đã chủ trì 04 đề tài NCKH cấp cơ sở đã nghiệm thu đạt loại xuất sắc và khá.

-         Đã tham gia 01 hội nghị khoa học quốc tế với tư cách là báo cáo viên và có bài báo cáo về công trình khoa học.

-         Số sách đã biên soạn được xuất bản:03 quyển sách biên soạn (Tham gia chủ biên: 01 quyển; Tham gia biên soạn: 02 quyển) và 02 cuốn sách biên dịch.

-         Đã công bố trên 60 bài báo khoa học quốc tế và trong nước.

Một số thành tích đạt được:

 • Bằng khên của Thủ tướng Chính phủ năm 2017
 • Bằng khen của bộ trưởng Bộ y tế năm 2010, 2011,
 • Bằng khen của bộ trưởng Bộ giáo dục năm 2017.
 • BK Hội Tâm thần học Việt Nam năm 2014.
 • Giấy khen của Hiệu trưởng Trường đại học Y Hà Nội, Giám đốc Bệnh viện Bach Mai và Giám đốc Bệnh viện Lão khoa trung ương.
 • Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm học 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017

 

Điện thoại: 0913 551 842                                                Email: nvtuannimhvn@hmu.edu.vn


 

You are here