Hợp tác trong nước và quốc tế

Khóa tập huấn chuyên đề Tâm thần học người già & Điều trị trong Tâm thần học người già

  • PDF.

   Ngày 17-18/10/2018, tại Viện Sức khỏe Tâm thần đã diễn ra khóa tập huấn về  Tâm thần học người già & Điều trị trong Tâm thần học người già dưới sự hướng dẫn của GS. John A. Snowdon và GS. Bruce Boman – hai nh&agr [ … ]

Khóa tập huấn chuyên đề Kỹ năng tâm lý cho người bệnh tâm thần

  • PDF.

   Ngày 17-18/5/2018, tại Viện Sức khỏe Tâm thần đã diễn ra khóa tập huấn về  Kỹ năng tâm lý cho người bệnh tâm thần dưới sự hướng dẫn của GS. Armin Kuhr – Giám đốc điều hành của Hiệp hội Trị liệu hành vi v&agrav [ … ]

KHÓA TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN VỀ CHỦ ĐỀ LIỆU PHÁP HÀNH VI VÀ MÔ HÌNH 7 GIAI ĐOẠN

  • PDF.

2018-03-15

KHÓA TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN VỀ CHỦ ĐỀ LIỆU PHÁP HÀNH VI

VÀ MÔ HÌNH 7 GIAI ĐOẠN

Ngày 13-14/3/2018, tại Viện Sức khỏe Tâm thần đã diễn ra khóa tập huấn về Liệu pháp hành vi và Mô hình 7 giai đoạn dưới sự hướng dẫn của GS. Armin Kuhr – Giám đốc điều hành của Hiệp hội Trị liệu hành vi và Y h [ … ]

Khóa tập huấn trị liệu tâm lý theo mô hình EMDR

  • PDF.

Vào các ngày 13 - 15/7/2012, Viện Sức khỏe Tâm thần đã phối hợp với Đại sứ quán Ý tổ chức khóa tập huấn giới thiệu về phương pháp trị liệu tâm lý theo mô hình Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) do nhà trị liệu tâm lý Anna Rita Verardo cùng đồng nghiệp giảng dạy.

Ngày thứ 1, 13/07/ [ … ]

You are here