THỜI SỰ Y KHOA

Các thuốc chống loạn thần có vai trò hạn chế trong điều trị sa sút trí tuệ

  • PDF

   Việc sử dụng các thuốc chống loạn thần với BN sa sút trí tuệ là một vấn đề gây tranh luận gần đây. Tuy nhiên, Tiểu ban về người già của Hiệp hội TTH Mỹ (APA) cho rằng các thuốc chống loạn thần có vai trò nhất định trong việc điều trị BN sa sút trí tuệ dưới những điều kiện cụ [ … ]

Tiên lượng ý tưởng tự sát ở trẻ trầm cảm

  • PDF
 

  

   Trong một số trường hợp có thể tiên lượng hành vi hay ý tưởng tự sát ở những trẻ kháng điều trị trầm cảm chủ yếu đang trong bước điều trị thứ hai. Nghiên cứu này đã được đăng tải trên Internet trước khi được in vào Tạp chí Tâm thần học Mỹ ngày 17 tháng 2 năm 2009.

TỰ SÁT VÀ CHỨNG CHÁN ĂN TÂM THẦN

  • PDF

 

Mỗi năm có xấp xỉ 1 triệu ca tự sát trên toàn thế giới.

Cứ mỗi 40 giây lại có 1 người chết vì tự tử.

Kể từ năm 1965 tỷ lệ tự sát tăng 60% trên toàn thế giới.

Trầm cảm ở người cha gây ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ của trẻ

  • PDF
Những trẻ 2 tuổi có bố bị trầm cảm sẽ có ít vốn từ hơn những trẻ có mẹ bị trầm cảm!
You are here