Các triệu chứng lo âu có liên quan tới sự suy giảm trí nhớ ở người cao tuổi

  • PDF

2018-07-12

 Theo các kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp trí Các rối loạn tâm thần ở người cao tuổi quốc tế (International Journal of Geriatric Psychiatry), các triệu chứng lo âu đối với nhận thức ở người trên 60 tuổi có liên quan chặt chẽ tới việc giảm trí nhớ sau 3 năm.

 Trong nghiên cứu tiến cứu, 91 người trên 60 tuổi có tình trạng nhận thức tốt và có triệu chứng lo âu được ghép với các tình nguyện viên không có lo âu. Dữ liệu về biểu hiện nhận thức, chú ý, hoạt động trí nhớ, trí nhớ từng phần và chức năng điều hành đã được tổng kết lại ở thời điểm hiện tại và tại sau 3 năm. Tỉ lệ thay đổi giữa hiện tại và sau 3 năm sau đã được so sánh giữa người già có lo âu với các bệnh nhân đối chứng.

 Sau 3 năm, khả năng gọi tên đồ bị cản trở càng xấu hơn đáng kể ở những người tham gia có lo âu ở thời điểm bắt đầu so với các bệnh nhân đối chứng (P=.004). Tương tự, những người tham gia có lo âu thực hiện các bài test A (P=.0.26) và bài test B (P=.009) kém hơn, đây là các bài test đánh giá chức năng điều hành và tốc độ nói.

 Trong một phân tích hồi quy tuyến tính, các triệu chứng lo âu tại thời điểm ban đầu có tương quan với kết quả sự suy giảm khả năng gọi tên đồ vật (B=.077, P=.0027) sau khi điều chỉnh các kết quả test B, tình trạng sức khỏe cơ thể và tâm thần. Trong một phân tích dưới nhóm ở những người tham gia lúc đầu không có các triệu chứng sa sút trí tuệ nhưng có lo âu có tiên quan chặt chẽ với hậu quả suy giảm khả năng gọi tên (B=0.87, P=.0.27)

 Các bài báo liên quan:

 Các nghiên cứu của tác giả đã đưa ra kết luận là “các triệu chứng lo âu ở những người cao tuổi đang khỏe mạnh sẽ báo trước các giai đoạn suy giảm trí nhớ sau này”. Nguyên nhân chính có thể do lo âu là “dấu hiệu sớm của các rối loạn thoái hóa thần kinh” hoặc là “ một yếu tố gây nên hậu quả sự suy giảm nhận thức ”

Jessica Martin

January 29, 2018

Người dịch: BSNT. Lê Thị Phương Thảo


Newer news items:
Older news items:

You are here