LIÊN QUAN GIỮA HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT VÀ TRẦM CẢM: PHÂN TÍCH TỔNG HỢP CỦA CÁC NGHIÊN CỨU THUẦN TẬP TIẾN CỨU

  • PDF

07/31/2018

Tổng quan

Mục tiêu:

Các tác giả đã nghiên cứu mối quan hệ tiềm năng giữa hoạt động thể chất và trầm cảm liên quan và các yếu tố trung gian tiềm tàng.

Phương pháp:

Nghiên cứu thuần tập tiến cứu đánh giá trầm cảm liên quan được nghiên cứu từ lúc có cơ sở dữ liệu đến ngày 18 tháng 10 năm 2017, trên PubMed, PsycINFO, Embase và SPORTDiscus. Dữ liệu nhân khẩu học và lâm sàng, dữ liệu về hoạt động thể chất và đánh giá trầm cảm và tỷ suất chênh, rủi ro tương đối và tỷ lệ rủi ro với khoảng tin cậy 95%. Các phân tích tổng hợp hiệu ứng ngẫu nhiên được tiến hành và các nguồn tiềm tàng  không đồng nhất được chỉ ra. Chất lượng phương pháp được đánh giá bằng Thang đo Newcastle-Ottawa.

Các kết quả:

Tổng cộng có 49 nghiên cứu tiến cứu duy nhất (N = 266,939; tỷ lệ trung bình của nam giới trong các nghiên cứu, 47%) được theo dõi 1.837.794 người-năm. So với những người có mức hoạt động thể chất thấp, những người có mức độ cao có tỷ lệ mắc bệnh trầm cảm thấp hơn (tỷ suất chênh được điều chỉnh = 0,83, KTC 95% = 0,79, 0,88; I2 = 0,00). Hơn nữa, hoạt động thể chất có tác dụng bảo vệ chống lại sự xuất hiện trầm cảm ở thanh niên (tỷ suất chênh được điều chỉnh = 0,90, CI 95% = 0,83, 0,98), ở người lớn (tỷ suất chênh đã điều chỉnh = 0,78, 95% CI = 0,70, 0,87) và ở người cao tuổi (tỷ suất chênh được điều chỉnh = 0,79, KTC 95% = 0,72, 0,86). Tác dụng bảo vệ chống trầm cảm được tìm thấy ở các vùng địa lý, với tỷ suất chênh được điều chỉnh dao động từ 0,65 đến 0,84 ở châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ và châu Đại Dương, và tăng tỷ lệ xuất hiện dương tính với các triệu chứng trầm cảm (tỷ suất chênh được điều chỉnh = 0,84, 95% CI = 0,79, 0,89) hoặc chẩn đoán trầm cảm chính (tỷ suất chênh được điều chỉnh = 0,86, CI 95% = 0,75, 0,98). Không có yếu tố trung gian nào được xác định. Kết quả phù hợp với tỷ suất chênh không điều chỉnh và nguy cơ tương đối không hiệu chỉnh/ các tỷ lệ rủi ro. Chất lượng nghiên cứu tổng thể là trung bình đến cao (điểm số của Newcastle-Ottawa, 6.3). Mặc dù đã tìm thấy sai lệch đáng kể, việc điều chỉnh cho điều này đã không làm thay đổi mức độ liên kết.

Kết luận:

Bằng chứng có sẵn hỗ trợ khái niệm hoạt động thể chất có thể bảo vệ chống lại sự xuất hiện của trầm cảm bất kể tuổi tác nào và khu vực địa lý.

Nguồn: https://ajp.psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.ajp.2018.17111194

Người dịch: BSNT.Cao Thị Ánh Tuyết


Newer news items:
Older news items:

You are here