Thừa cân, béo phì nhẹ ở người lớn tuổi ít dễ mắc trầm cảm hơn

  • PDF

08/09/2018

Một nghiên cứu gần đây của Hàn Quốc cho thấy: Ở người lớn tuổi, thừa cân và béo phì nhẹ có thể có tác dụng như yếu tố bảo vệ khỏi trầm cảm.

Các nhà nghiên cứu đã trích dẫn thông tin của 4.832 người trưởng thành của một khảo sát “Sức khoẻ và Dinh dưỡng Quốc gia Hàn Quốc năm 2014”. Sử dụng Bảng câu hỏi Điều tra Y tế 9 (PHQ-9), các nhà nghiên cứu đánh giá trầm cảm của người tham gia và đánh giá mối quan hệ của nó với các chỉ số BMI.

Trầm cảm thấp hơn đáng kể ở những phụ nữ thừa cân so với những người có trọng lượng bình thường (p = 0.049). Ở nữ thiếu cân, trầm cảm phổ biến hơn, nhưng sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p = 0,21).

Ở nam giới, sự khác biệt về tỷ lệ trầm cảm giữa những người tham gia bình thường và thừa cân là không đáng kể (p = 0,184). Ngược lại, trầm cảm xảy ra thường xuyên hơn ở nam giới cân nặng dưới ngưỡng so với người bình thường (p = 0,015).

Tỷ lệ trầm cảm chung trong một nghiên cứu thuần tập là 22,3% và ở nữ giới cao hơn so với nam giới (26,8 % so với 15,9 %).

Phân tích tiếp theo được phân tầng theo nhóm tuổi cho thấy rằng thừa cân có tác dụng bảo vệ đáng kể chống lại trầm cảm chủ yếu ở người cao tuổi, những người có tỷ lệ buồn chán thấp hơn so với những người có cân nặng bình thường khác ([OR], 0.522; 95% CI, 0.367-0.743).

Xu hướng này được duy trì khi những người lớn tuổi được phân chia theo giới tính, như vậy những người cao tuổi quá cân (OR, 0.330, 0.160-0.678) và nữ giới (OR, 0.602, 0.385-0.941) có tỷ lệ trầm cảm thấp hơn.

Đáng chú ý, bệnh béo phì nhẹ cũng có tác dụng bảo vệ trầm cảm ở những người cao tuổi (OR, 0.482, 0.251-0.924) và nữ giới (OR, 0.637; 0.418-0.970) so với cân nặng bình thường.

Int J Obes 2018;42:327-333

Người dịch: BSNT. Nguyễn Viết Chung

 


Newer news items:
Older news items:

You are here