Trẻ của hôn nhân cận huyết tăng nguy cơ bị rối loạn tâm thần

08/16/2018

Trẻ em được sinh ra từ cha mẹ là người anh em họ có nguy cơ cao bị rối loạn tính cách và rối loạn tâm thần, theo kết quả của một nghiên cứu được công bố trên tạp chí JAMA Psychiatry.

Quan hệ cận huyết được định nghĩa là một cuộc hôn nhân giữa các cá nhân là anh em họ đời thứ hai hoặc gần gũi hơn. Trên toàn thế giới, khoảng 1 trong 10 trẻ em được sinh ra từ một cuộc hôn nhân cận huyết. Trẻ em sinh ra trong hôn nhân của người anh em họ là đồng hợp tử ở một phần mười sáu của tất cả các locus, điều đó được cho là dẫn đến tỷ lệ cao hơn của các rối loạn lặn tự kỷ thấy ở những trẻ em này.

Tiến sĩ Aideen Maguire, Trung tâm Y tế công cộng tại Đại học Queen Belfast ở Belfast, Vương quốc Anh và các đồng nghiệp đã tiến hành một nghiên cứu đoàn hệ toàn diện hồi cứu của tất cả các cá nhân sinh ra ở Bắc Ireland từ ngày 1 tháng 1 năm 1971 và 31 tháng 12 năm 1986, xuất phát từ bộ dữ liệu Hệ thống Y tế Trẻ em và được liên kết với các nguồn dữ liệu hành chính trên toàn quốc về thuốc theo toa và hồ sơ tử vong. Các nhà điều tra đã xác định được 447.452 trẻ ra đời, với tập dữ liệu cuối cùng bao gồm 363.960 cá nhân có đầy đủ dữ liệu có sẵn trên tất cả các biến có liên quan. Họ đã phân tích dữ liệu từ ngày 1 tháng 6 năm 2017 đến ngày 31 tháng 10 năm 2017.

Các nhà điều tra đã sử dụng hồ sơ của các cuộc gọi của người thăm khám sức khỏe để đánh giá mức độ liên quan của cha mẹ trong vòng 2 tuần sau khi sinh để xác định mức độ cận huyết, và họ ước tính bệnh tâm thần tiềm tàng khi sử dụng hồ sơ theo toa hướng tâm thần giữa năm 2010 và 2014. Họ chưa bao giờ hoặc không bao giờ sử dụng phân tích chính và cắt bỏ các quy định ít nhất 3 tháng đối với các phân tích độ nhạy. Tiếp nhận thuốc chống trầm cảm hoặc giải lo âu như là một tính đại diện cho rối loạn tâm trạng phổ biến, và thuốc chống loạn thần chức năng như một đại diện cho loạn thần.

Các nhà điều tra phát hiện ra rằng 609 cá nhân (0,2%) trẻ được sinh ra với cha mẹ cận huyết. Sau khi điều chỉnh các yếu tố liên quan đến sức khỏe tâm thần kém, mô hình hồi quy hậu cần đa cấp xác định rằng trẻ em của cha mẹ là anh em cận huyết có nguy cơ cao hơn 3 lần sử dụng thuốc chống trầm cảm hoặc giải lo âu (tỷ lệ gấp 3,01) và nhiều hơn gấp hai lần khả năng dùng thuốc chống rối loạn loạn thần (tỷ lệ gấp 2,13) ​​so với trẻ sinh ra từ cha mẹ không liên quan.

Những hạn chế trong nghiên cứu bao gồm việc sử dụng hóa đơn thuốc theo toa như là một đại diện cho bệnh tâm thần hơn là chẩn đoán, rằng sự cận huyết được xác định bởi tự báo cáo, và rằng không có thông tin về sức khỏe tâm thần của cha mẹ.

Các tác giả cho rằng các cộng đồng ủng hộ hôn nhân cận huyết nên nhận được những lời khuyên nhạy cảm về những rủi ro liên quan đến viện trợ trong việc ra quyết định sinh sản.

Tài liệu tham khảo

Maguire A, Tseliou F, O'Reilly D. Consanguineous marriage and the psychopathology of progeny.: a population-wide data linkage study [published online April 4, 2018]. JAMA Psychiatry. doi:10.1001/jamapsychiatry.2018.0133

Nguồn: https://www.psychiatryadvisor.com/news/offspring-of-first-cousins-at-higher-risk-for-depression-anxiety-psychoses/article/760321/

Laurel Ranger

April 23, 2018

Người dịch: BSNT. Vũ Văn Hoài


Newer news items:
Older news items: