Teo cấu trúc hải mã có thể có mối liên hệ với thời gian không điều trị rối loạn tâm thần

08/20/2018

Theo một nghiên cứu gần đây được công bố trên JAMA Psychiatry, rối loạn tâm thần không được điều trị trong thời gian dài có liên quan với sự giảm nhanh chóng thể tích của cấu trúc hải mã trong điều trị ban đầu các rối loạn tâm thần giai đoạn đầu tiên. 

Các nghiên cứu gần đây nhằm xác định xem sự giảm thể tích não có xuất hiện sớm trong điều trị hay không và có mối liên quan gì với thời gian không điều trị rối loạn tâm thần, bằng cách đo lường khối lượng cấu trúc hải mã một cách toàn vẹn ở những bệnh nhân điều trị hóa dược trong giai đoạn đầu ở thời điểm trước và sau điều trị.

Từ ngày 05/03/2013 đến 08/11/2014, 71 đối tượng điều trị hóa dược ở giai đoạn rối loạn tâm thần đầu tiên (52 bệnh nhân ngoại trú và 19 bệnh nhân nội trú) được tuyển chọn từ chương trình sức khỏe tâm thần sớm của trung tâm sức khỏe tâm thần Thượng Hải.

Để xây dựng một nhóm chứng khỏe mạnh, 73 đối tượng có tuổi, giới tính và trình độ học vấn tương cũng được điều trị bằng thuốc được tuyển chọn thông qua truyền thông. Tất cả những đối tượng tham gia nghiên cứu phải học từ lớp 9 trở lên, độ tuổi từ 16 đến 20, thuận tay phải, và không có ý tưởng tự sát hoặc tiền sử nghiện chất. Tất cả những người tham gia được chụp MRI ở thời điểm bắt đầu, sau đó toàn bộ 31 đối tượng ở giai đoạn rối loạn tâm thần đầu tiên và 32 đối tượng nhóm chứng hoàn thành nghiên cứu bằng cách trải qua đánh giá và chụp lại sau 8 tuần.

Hạn chế của nghiên cứu bao gồm tỷ lệ bỏ cuộc là 56% đối tượng ở giai đoạn rối loạn tâm thần đầu tiên, điều này dẫn tới một tỷ lệ cao hơn các triệu chứng nghiêm trọng do một số lượng lớn các bệnh nhân nội trú còn lại cho đến khi hoàn thành nghiên cứu. Sự đồng nhất các mẫu nghiên cứu liên quan tới dân tộc/ chủng tộc và nghiện chất có thể đồng nghĩa với việc kết quả của nghiên cứu sẽ không áp dụng được cho quần thể đa dạng hơn. Cùng với đó, không có nhóm chứng dùng giả dược, các nhà nghiên cứu không thể đánh giá được liệu khối lượng cấu trúc hải mã giảm là do tác động của thuốc hay tiến triển của bệnh hay cả hai.

Ở thời điểm bắt đầu, thể tích của cấu trúc hải mã bên bán cầu não trái và phải ở những bệnh nhân rối loạn tâm thần giai đoạn đầu có sự giảm sút đáng kể so với ở nhóm chứng. Thể tích não giảm nhiều hơn sau 8 tuần điều trị an thần kinh xuất hiện ở những người trong giai đoạn rối loạn tâm thần đầu tiên có tương quan với thời gian không điều trị.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng sự liên quan này là “phù hợp với hiệu ứng dai dẳng, có thể có hại của rối loạn tâm thần không được điều trị trên cấu trúc não… [dài hơn] cần nghiên cứu dọc trong một thời gian dài hơn để kiểm tra mối liên hệ giữa [thời gian rối loạn tâm thần không được điều trị], khối lượng cấu trúc hải mã và kết quả trên lâm sàng”.

Tài liệu tham khảo

Goff DC, Zeng B, Ardekani BA, và CS. Mối liên hệ giữa teo cấu trúc hải mã với thời gian không điều trị rối loạn tâm thần và các dấu ấn sinh học phân tử trong điều trị chống rối  loạn tâm thần ban đầu ở giai đoạn rối loạn tâm thần đầu tiên. JAMA Psychiatry. 2018; 75(4):370-378.

Người dịch: BSNT. Nguyễn Kim Anh


Newer news items:
Older news items: