SUY GIẢM NHẬN THỨC NHẸ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TRẦM CẢM

  • PDF

08/31/2018

   Một nghiên cứu cắt ngang ở địa phương gần đây đã chỉ ra rằng suy giảm nhận thức nhẹ (MCI) có liên quan đáng kể với trầm cảm.

   Các nhà khoa học từ đại học Hồng Kông Trung Quốc cho rằng “ Nghiên cứu này khẳng định rằng trầm cảm nổi bật ở bệnh nhân MCI và vai trò quan trọng của việc đánh giá và điều trị trầm cảm với sự phát triển của nhóm bệnh nhân này’’.

   Nghiên cứu trên 355 người tham gia trên 60 tuổi đến khám ở các trung tâm y tế của Trung Quốc từ tháng sáu đến tháng chín năm 2016 khẳng định rằng MCI có liên quan đến trầm cảm (OR = 8.621; p<0.001). [Int J Geriatr Psychiatry 2018, doi: 10.1002/gps.4798].

   Đánh giá nhóm người tham gia trong đó có 62% là nữ, tỷ lệ MCI là 43%. Tỷ lệ trầm cảm ở nhóm MCI và nhóm chứng tương ứng là 31.8% và 5.5%.

   Người tham gia được đánh giá bằng thang điểm đánh giá nhận thức Montreal phiên bản Trung Quốc ( MoCA-C) với điểm từ 19-26. Triệu chứng trầm cảm được đánh giá bằng thang điểm trầm cảm ở người già phiên bản Trung Quốc (GDS-C) với điểm >=10.

   Các tác giả giả thích rằng “Các cơ chế có thể giải thích mối liên quan giữa MCI và trầm cảm bao gồm sự tự nhận thức về mất trí, suy giảm chức năng và sự cách li xã hội ở bệnh nhân MCI’’.

   Họ cũng giải thích thêm rằng “Thay đổi cấu trúc não ở bệnh nhân MCI cũng có thể gây ra trầm cảm. Trầm cảm cũng có thể là một yếu tố nguy cơ của MCI do ảnh hưởng đến nhận thức qua biến đổi bệnh học thần kinh và thay đổi thói quen sống, chế độ dinh dưỡng’’.

Dr. Joseph Delano Fule Robles

13.3. 2018

(Người dịch: BSNT. Trịnh Thị Vân Anh)


Newer news items:
Older news items:

You are here