Trắc nghiệm liên quan tới thị giác, MMSE dự đoán tốt tới chứng mất trí ở người cao tuổi

  • PDF

10/15/2018

Trắc nghiệm liên quan thị giác 3 phút (VAT) , để kiểm tra trí nhớ liên kết, là một công cụ rất nhạy và có giá trị để phát hiện nguy cơ sa sút trí tuệ ở bệnh nhân có giảm ít điểm trên 30 điểm trong Bài kiểm tra trạng thái tâm thần tối thiểu (MMSE), theo nghiên cứu được công bố trong Biên niên Y học gia đình.

Những người tình nguyện tham gia chương trình Phòng ngừa chứng mất trí trong thử nghiệm chăm sóc mạch máu chuyên sâu (70-78 tuổi) được đưa vào nghiên cứu này (n = 2690). Các nhà nghiên cứu đánh giá sự thay đổi điểm số MMSE trong khoảng thời gian 2 năm cũng như số điểm VAT trong 2 năm để xác định liệu các xét nghiệm này có thể dự đoán chẩn đoán sa sút trong 4 đến 6 năm sau hay không. Bệnh án y tế điện tử cung cấp thông tin về tình trạng sa sút trí tuệ trong khoảng thời gian 2 năm.

Việc giảm 2 điểm trong tổng số điểm MMSE trong khoảng thời gian 2 năm có liên quan đến việc tăng tỷ lệ phát triển chứng mất trí, theo phân tích hồi quy logistic (tỷ lệ chênh 3.55; CI 95%, 2.51-5.00). Khi điểm số VAT không hoàn thành (≤ 5 điểm) và điểm MMSE giảm 1 điểm trong 2 năm, có tăng tỷ lệ phát triển chứng mất trí (tỷ lệ chênh 9.55; CI 95%, 5.89-15.41). Ngoài ra, giá trị dự báo của giảm 2 hoặc 3 điểm MMSE tăng lên khi điểm VAT không hoàn thành. Giảm 1 điểm trong tổng số điểm MMSE có liên quan đến nguy cơ mất trí gấp đôi nếu điểm số VAT không hoàn thành (12,2%; CI 95%, 7,5% -17,0%).

Kích cỡ mẫu nhỏ là kết quả của những bệnh nhân được xét nghiệm về đánh giá MMSE và VAT lúc ban đầu và theo dõi 2 năm là một hạn chế của nghiên cứu này.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng VAT “có thể giúp phân biệt những người có nguy cơ cao phát triển chứng mất trí (yêu cầu tư vấn, kiểm tra bổ sung, hoặc cả hai) từ những người đang chờ đợi một cách thận trọng.”

Tài liệu tham khảo

Jongstra S, van Gool WA, Moll van Charante EP, et al. Improving prediction of dementia in primary care. Ann Fam Med. 2018;16(3):206-210.

Nguồn: https://www.psychiatryadvisor.com/neurocognitive-disorders/visual-association-test-mini-mental-state-exam-dementia-predict/article/776873/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pa-update-&dl=0&DCMP=EMC-pa-update-&cpn=&hmSubId=123456789&hmEmail=yQNFxdhjVjU1&NID=

Người dịch: BSNT. Lê Phương Thảo

 


Newer news items:
Older news items:

You are here