Mối liên quan giữa tiền sử mắc loạn thần với rối loạn ăn uống ở vị thành niên: một nghiên cứu ở quần thể người Anh Quốc

  • PDF

11/09/2018

Từng mắc loạn thần có thể là những yếu tố dự báo bị rối loạn ăn uống ở tuổi vị thành niên, theo dữ liệu nghiên cứu theo chiều dọc được công bố trên The Lancet Child and Adolescent Health.

Các nhà nghiên cứu đã thu thập dữ liệu từ Avon Longitudinal Study of Parents and Children đánh giá những trẻ từng mắc loạn thần ở tuổi 13. Các nhà nghiên cứu cũng đã thu thập bất kỳ hành vi ăn uống bị rối loạn nào bằng bảng câu hỏi gửi qua bưu điện khi những người tham gia nghiên cứu ở độ tuổi 18. Các nhà nghiên cứu xây dựng cả mô hình hồi quy đơn biến và đa biến để khám phá mối quan hệ giữa việc từng mắc loạn thần và rối loạn ăn uống ở người vị thành niên sau này.

Trong số 6361 trẻ, 743 (12%) báo cáo từng mắc loạn thần ở tuổi 13. Mỗi mô hình, từng mắc loạn thần liên quan với một nguy cơ tăng đối với tất cả hành vi ăn uống bị rối loạn (tỉ suất chênh [OR], 1.92; 95%CI, 1.46-2.52) ở tuổi 18. Từng mắc loạn thần cũng dự báo tăng mức độ của các hành vi ăn uống bị rối loạn được đánh giá bằng số lượng hành vi ( P<.0001). Việc điều chỉnh đặc điểm nhân khẩu học trẻ và mẹ (OR, 1.82; 95%CI, 1.35-2.44), sự có mặt của các nét tự kỉ lúc 7 tuổi (OR, 1.80; 95%CI, 1.34-2.41) và chỉ số khối cơ thể lớn hơn (BMI) ban đầu (OR, 1.83; 95% CI, 1.36-2.46) làm suy yếu mối quan hệ giữa mắc triệu chứng loạn thần và bị rối loạn ăn uống, mặc dù mối quan hệ vẫn còn đáng kể. Mắc triệu chứng loạn thần liên quan đặc biệt với tăng nguy cơ của ăn vô độ (OR, 2.23; 95%CI, 1.36-3.69), dùng thuốc sổ (OR, 1.88; 95% CI, 1.24-2.84), và các hành vi ăn chay (OR, 2.25; 95% CI, 1.64-3.09), mặc dù mỗi mối quan hệ này phần nào liên quan đến biểu hiện triệu chứng trầm cảm lúc ban đầu. Không có mối liên quan rõ ràng giữa mắc triệu chứng loạn thần và luyện tập quá mức hoặc BMI được xác định trong bất kỳ mô hình nào.

Những dữ liệu này gợi ý sự cần thiết can thiệp có mục tiêu ở trẻ từng mắc loạn thần để dự phòng các hành vi ăn uống bị rối loạn ở vị thành niên sau này. Nghiên cứu trong tương lai là cần thiết để làm sáng tỏ thêm mối liên hệ giữa triệu chứng loạn thần và rối loạn ăn uống để cải thiệu các can thiệp trị liệu sẵn có cho trẻ có các nguy cơ này.

Tài liệu tham khảo

Solmi F, Melamed D, Lewis G, Kirkbride JB. Longitudinal associations between psychotic experiences and disordered eating behaviours in adolescence: a UK population-based study[published online June 21, 2018]. Lancet Child Adolesc Health. doi:10.1016/S2352-4642(18)30180-9

Nguồn: https://www.psychiatryadvisor.com/eating-disorders/psychotic-experiences-associated-with-increased-risk-for-eating-disorders-in-adolescents/article/780201/

Emily Pond

July 12, 2018

(Người dịch: BSNT. Nguyễn Thị Ái Vân)

 


Newer news items:
Older news items:

You are here