LIỆU PHÁP LAO ĐỘNG CÓ THỂ CÓ LỢI CHO BỆNH NHÂN TÂM THẦN PHÂN LIỆT

  • PDF

01/11/2019

Theo một bài báo đăng trên Cochrane Database of Systematic Reviews. Liệu pháp lao động có thể có lợi cho bệnh nhân tâm thần phân liệt, nhưng không rõ liệu khi điều trị được thực hiện bởi một chuyên gia thì các lợi ích có là tối ưu nhất hay không. Các nhà nghiên cứu dự định kiểm tra các thử nghiệm và đánh giá kết quả điều trị bằng liệu pháp lao động cho bệnh nhân tâm thần phân liệt. Họ đã cố gắng so sánh kết quả điều trị do các chuyên gia cung cấp với kết quả điều trị bằng liệu pháp lao động do các chuyên gia không chuyên khoa thực hiện. Tuy nhiên, tất cả các nghiên cứu đã được loại trừ khi so sánh không được tìm thấy.

Mặc dù không thể hoàn thành nghiên cứu dự định, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng các nghiên cứu trước đây cho thấy rằng liệu pháp lao động có thể mang lại lợi ích cho những người được chẩn đoán bị tâm thần phân liệt. Tuy nhiên, không rõ liệu kết quả có thay đổi hay không khi được thực hiện bởi các bác sĩ chuyên khoa hay không chuyên khoa. Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng “các nghiên cứu sử dụng các thiết kế với phương pháp thử nghiệm rõ ràng  là cần thiết để xác định có hay không có kết quả tốt hơn cho cá nhân được chẩn đoán tâm thần phân liệt với liệu pháp lao động được cung cấp bởi các nhà trị liệu lao động được đào tạo”.

Tài liệu tham khảo

Morris K, Reid G, Spencer S. Occupational therapy delivered by specialists versus nonspecialists for people with schizophreniaCochrane Database Syst Rev. 2018;10:1-26.

Morris K, Reid G, Spencer S

Xuất bản online: 7/10/2018

Người dịch: BSNT.Nguyễn Thị Kim Anh

 


Newer news items:
Older news items:

You are here