Vietnamese Albanian Arabic Chinese (Simplified) Croatian Czech Dutch English Estonian French German Greek Hebrew Hindi Indonesian Italian Japanese Korean Malay Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai

Trắc nghiệm tâm lý

Sử dụng một cách rộng rãi công cụ sàng lọc dự đoán toan tự sát C-SSRS

  • PDF.

Theo nghiên cứu gần đây được công bố vào 8/11/2011 trên tờ “Tạp chí tâm thần học  Hoa Kỳ” (American Journal of Psychiatry.),  một công cụ đánh giá về tự sát được sử dụng một cách rộng rãi có thể xác định ai là người có nguy cơ tự sát bằng cách xác định rõ ngưỡng mà tại đó ý tưởng tự sát của một cá [ … ]

Bảng Nghiệm kê nhân cách EPI

  • PDF.

Bảng Nghiệm kê nhân cách Eysenck
(Eysenck Personality Inventory - EPI)

BẢNG HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ TRẦM CẢM

  • PDF.

Bảng câu hỏi sau đây giúp cho bạn có thể đánh giá để biết bạn hoặc người thân của bạn có các triệu chứng trầm cảm hay không. Hãy trả lời các câu hỏi một cách nhanh chóng và trung thực, thẳng thắn:

Trong 2 tuần lễ liên tiếp, những triệu chứng nào sau đây thường xuyên xuất hiện?

Thang đánh giá trầm cảm Beck (BDI)

  • PDF.

     Bệnh viện Bạch Mai                                       NGHIỆM PHÁP BECK [ … ]

You are here