porno izle porno indir sikiş izle

istanbul escort şişli escort

Trắc nghiệm tâm lý

Trắc nghiệm tâm lý

Bảng Nghiệm kê nhân cách EPI

  • PDF.

Bảng Nghiệm kê nhân cách Eysenck
(Eysenck Personality Inventory - EPI)

BẢNG HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ TRẦM CẢM

  • PDF.

Bảng câu hỏi sau đây giúp cho bạn có thể đánh giá để biết bạn hoặc người thân của bạn có các triệu chứng trầm cảm hay không. Hãy trả lời các câu hỏi một cách nhanh chóng và trung thực, thẳng thắn:

Trong 2 tuần lễ liên tiếp, những triệu chứng nào sau đây thường xuyên xuất hiện?

Thang đánh giá trầm cảm Beck (BDI)

  • PDF.

     Bệnh viện Bạch Mai                                       NGHIỆM PHÁP BECK [ … ]

Thang Đánh giá trầm cảm thanh thiếu niên (RADS 10 - 20)

  • PDF.

Họ và tên: ..................................Tuổi:......Giới:.......Nghề:.........................

Địa chỉ:.......................................Chẩn đoán:....................Ngày làm:..........

   Dưới đây là những biểu hiện tâm lý [ … ]

You are here