Vietnamese Albanian Arabic Chinese (Simplified) Croatian Czech Dutch English Estonian French German Greek Hebrew Hindi Indonesian Italian Japanese Korean Malay Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai

Văn bản pháp quy

Công văn 1094/BHXH-CSYT năm 2018 hướng dẫn tạm thời cách xác định tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đa tuyến đến 2017 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

  • PDF.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1094/BHXH-CSYT
V/v hướng dẫn tạm thời cách xác định tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT đa tuyến đến 2017

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2018

 

[ … ]

Mẫu Đơn xin phép đi công tác nước ngoài

  • PDF.
 don_xin_phep_di_cong_tac_nuoc_ngoai 3.66 Kb
You are here