porno izle porno indir sikiş izle

istanbul escort şişli escort

Danh mục phân tuyến các kỹ thuật trong khám chữa bệnh tâm thần

Danh mục phân tuyến các kỹ thuật trong khám chữa bệnh tâm thần

  • PDF.

PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT VÀ DANH MỤC KỸ THUẬT

TRONG KHÁM CHỮA BỆNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2005/QĐ-BYT ngày 30/08/2005

của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

VII. TÂM THẦN

 

STT

TÊN KỸ THUẬT

TUYẾN KỸ THUẬT

TW

Tỉnh

Huyện1

Sốc điện tâm thần có gây mê

x2

Sốc insulin

x3

Bơm hơi não thất

x4

Kích thích từ xuyên sọ

x

x

5

Sốc điện tâm thần thông thường

x

x

6

Các trắc nghiệm tâm lý

x

x

7

Liệu pháp ám thị và thôi miên

x

x

8

Liệu pháp thư giãn luyện tập

x

x

9

Liệu pháp hành vi tác phong

x

x

10

Liệu pháp nhận thức

x

x

11

Liệu pháp âm nhạc trị liệu

x

x

12

Liệu pháp điện ảnh điều trị

x

x

13

Liệu pháp đóng kịch

x

x

14

Liệu pháp lao động điều trị

x

x

x

x

15

Xử trí loạn thần cấp

x

x

x

x

You are here